Regulamin

REGULAMIN

Założenia ogólne:

 1. Sklep internetowy marselus.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.marselus.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością:
  KAMOTO Anna Zeman
  ul. Podchorążych 13/58, 43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 5472120145
  www.marselus.pl

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży towaru wystawiany jest w sytuacji, gdy takie życzenie wyrazi nabywca. Kupujący ma trzy miesiące licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, żeby poprosić o wystawienie faktury. Po upływie tego terminu firma nie jest do tego zobligowana. Ale jeśli nie będzie przeciwwskazań, oczywiście ją wystawimy.

 4. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 5. Warunkiem dobrze przeprowadzonej transakcji jest prawidłowe wypełnienie formularza przez Kupującego, danymi potrzebnymi do realizacji oraz potwierdzenie zamówienia za pomocą linka wysyłanego mailem. Zamówienia nie będą rozpatrywane w przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.

 7. Firma prowadzi sprzedaż internetową. Ze względów logistycznych odbiór osobisty możliwy jest po umówieniu, możliwa jest gotówkowa płatność na miejscu.

 8. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 7 dni od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

 9. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. Jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

 11. Akcesoria motocyklowe enduro Marselus sprzedawane poprzez stronę marselus.pl (za wyjątkiem produktów innych marek) przeznaczone są do jazdy enduro, i jako takie powinny być używane tylko poza drogami publicznymi lub utwardzonymi oraz na własne ryzyko użytkownika.

Wysyłki

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich - Inpost, DPD, DHL i Poczta Polska. Przesyłki kurierskie wysyłane są od poniedziałku do piątku. W momencie wysłania paczki, status Twojego zamówienie zostaje zmieniony na "wysłane" i każdy zostaje o tym fakcie poinformowany e-mailem. Prosimy o sprawdzenie odbieranych paczek, czy nie noszą śladów otwierania, ani nie są zniszczone. W razie widocznych śladów uszkodzeń prosimy o spisanie protokołu uszkodzeń dostępnego u doręczyciela.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Zwrot

Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni.
Zakupiony towar można zwrócić na koszt własny, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny z zachowaniem poniższych warunków:

 1. Możesz nam zwrócić zakupiony produkt tylko wówczas, gdy jest w stanie niezmienionym. Zwracany towar prosimy odesłać razem z potwierdzeniem zamówienia z systemu sklepu - email z danymi i numer zamówienia (dla ułatwienia identyfikacji i weryfikacji) - do 14 dni. Jeśli to możliwe prosimy o skorzystanie ze wzoru pisma odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie, w szczególności podanie formy (numer konta) w jakiej ma zostać zwrócona należność. Można to zrobić również telefonicznie lub emailem.

 2. W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towary są uszkodzone, lub noszą ślady użytkowania chyba, że użytkowanie było konieczne w granicach zwykłego zarządu (np. przymierzenie produktu, "przyłożenie" do motocykla).

 3. Należność za towar zwracany, wraz z najniższymi kosztami wysyłki do klienta ("w pierwszą stronę"), zostanie zwrócona w najkrótszym możliwym terminie - najpóźniej jednak do 14 dni.

 4. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do nas ponosi kupujący.


Wyprzedaż

Produkty zakupione z wyprzedaży nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

W przypadku braku towaru w magazynie klient zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości zmiany modelu lub zwrotu gotówki.

Bezpieczeństwo

Sklep Internetowy www.marselus.pl zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, zarówno gromadzonych danych, jak i realizowanych płatności internetowych.

Dane osobowe gromadzone przez Sklep Internetowy na platformie Shoper są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń oraz rozwiązywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży. W szczególności dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych oraz nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem celu realizacji zamówienia - przesyłka kurierska. Wszelkie dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.


Bezpieczeństwo płatności internetowych

Płatności dokonywane zależnie od wybranej metody przez kupującego, kartą płatniczą lub przelewami płatności.pl realizowane są przez PayU S.A. albo Blue Media S.A. (Płatności Shoper)agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych nadzorowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku płatności kartą dane karty zawsze wpisywane są na bezpiecznych stronach payu.pl i Blue Media S.A. nigdy nie trafiają do Sklepu Internetowego marselus.pl.
Płatności autoryzowane przez PayU S.A. realizowane są z wykorzystaniem protokołu 3D Secure w postaci Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode. Bezpieczeństwo naszych transakcji zapewnia portal www.payu.pl

Dostępne w Blue Media formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Reklamacje:

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są nowe, chyba, że produkt opisano inaczej. Reklamować można również asortyment, który podczas wysyłki został uszkodzony lub zniszczony. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o spisanie protokołu uszkodzeń dostępnego u doręczyciela.

 2. Zareklamowany towar należy przesłać na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem na adres sklepu. Proszę podać przyczynę reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoje dane osobowe i nr konta, na który mają zostać zwrócone należności.

 3. Do wysyłki prosimy dołączyć swoje dane i numer zamówienia.

 4. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiaz ywanie_sporow_konsumenckich.php www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a KAMOTO, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a KAMOTO: 1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a KAMOTO przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, 2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej KAMOTO: info@marselus.pl.

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. KAMOTO wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

 

Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie KAMOTO Marselus, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.marselus.pl, są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.

2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu. Sklep internetowy www.marselus.pl nie ponosi odpowiedzialności za towar zakupiony u innego sprzedawcy.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od oryginału; zależy to od indywidualnego ustawienia monitora i kąta patrzenia na niego.

 

Życzymy udanych zakupów i zadowolenia z produktów

Załoga KAMOTO/marselus.pl


marselus.pl
KAMOTO Anna Zeman
Ul. Podchorążych 13/58

43-300Bielsko-Biała
NIP 5472120145
tel. 335000095
info@marselus.pl


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl